lørdag, juni 22, 2024
spot_img
ForsideIkke-kategoriseretNy strategi: Mere grøn omstilling - sammen med kunderne

Ny strategi: Mere grøn omstilling – sammen med kunderne

spot_img

Forsyning Helsingørs nye strategi udbygger og udvikler koncernens aktiviteter i en mere bæredygtig retning – uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

ny affaldsordning med mere sortering

Et af indsatsområderne i den nye strategi går på, at kunderne skal engageres endnu mere aktivt i affaldssortering og genbrug.

Forsyning Helsingør-koncernen har fået ny strategi. Fremover skal Forsyning Helsingør være en mere bæredygtig virksomhed og spille en mere aktiv rolle i den lokale grønne omstilling – og samtidig sikre en høj driftssikkerhed med mere fokus på den gode kundeoplevelse.

Den nye Strategi 2025 udbygger og videreudvikler koncernens nuværende aktiviteter – og strategien indeholder derfor en lang række nye indsatser og tiltag, der bliver hjørnesten i den udvikling, der skal ske frem mod 2025.

Verden omkring os er i forandring. Vi har krig, klimaforandringer og energikrise.

Jacob Brønnum, adm. direktør

”Verden omkring os er i forandring. Vi har krig, klimaforandringer og energikrise. Med den nye strategi står vi bedre rustet til den nye virkelighed, og vi kan i højere grad leve op til de forventninger, vi mødes af fra ejere, kunder, myndigheder og lokalsamfund”, forklarer Jacob Brønnum, adm. direktør og uddyber:

Derfor skal Forsyning Helsingør-koncernen fremover tage endnu mere ansvar for den grønne omstilling af vores lokalsamfund, og vi skal i højere grad hjælpe vores kunder til en bæredygtig hverdag.

Jacob Brønnum, adm. direktør

”Derfor skal Forsyning Helsingør-koncernen fremover tage endnu mere ansvar for den grønne omstilling af vores lokalsamfund, og vi skal i højere grad hjælpe vores kunder til en bæredygtig hverdag. Og det skal ske samtidig med, at vi fastholder en høj forsyningssikkerhed og en god økonomi, hvor vi fortsat passer på fællesskabets værdier”.

Flugter med ejernes ønsker
Forsyning Helsingør er ejet af Helsingør Kommune. Bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør Jens Bertram, der også er byrådsmedlem i Helsingør Byråd, er glad for den nye strategi:

Forsyning Helsingørs nye strategi flugter med de ønsker ejerne – Helsingør Kommune – har for koncernen, og som snart forventes udtrykt i ejerstrategien.

Jens Bertram, bestyrelsesformand og byrådsmedlem

”Forsyning Helsingørs nye strategi flugter med de ønsker ejerne – Helsingør Kommune – har for koncernen, og som snart forventes udtrykt i ejerstrategien. Det handler netop om, at Forsyning Helsingør bør spille en endnu mere tydelig rolle i forhold til den lokale grønne omstilling, og at det sker samtidig med at den høje forsyningssikkerhed fastholdes og kunderne fortsat oplever priserne som rimelige og attraktive”.   

Forsyning Helsingørs nye strategi gælder alle selskaber og samtlige forsyningsarter i koncernen. I løbet af 2022 er der derfor blevet arbejdet ihærdigt med at gøre Strategi 2025 konkret og håndgribelig for alle godt 200 medarbejdere på tværs af virksomheden. Samtidig er der i alle selskaber formuleret samlet over 50 nye målsætninger og indsatser, der skal bringe virksomheden tættere på det strategiske mål.

12 udvalgte målsætninger og indsatser på tværs af forsyningsarter:

 • Åbning af ny genbrugsplads med fokus på cirkulær økonomi i 2022
 • Plan for indfasning af nye elbaserede produktionsteknologier på Helsingør Kraftvarmeværk – herunder idræftsættelse af elkedel i 2024
 • Idriftsættelse af solenergianlæg ved Skibstrup Affaldscenter i 2025
 • Igangsætning af signaturprojekter med sektorkobling med formål at udnytte energi- og ressourcepotentialer på tværs af forsyningsarter
 • Udvidelse af kundegrundlaget for fjernvarme med yderligere 1.000 tilslutninger i 2025 – hvilket betyder levering fjernvarme til mange tusinde boliger og erhverv*
 • Udbygning og vedligeholdelse af elnettet, så det er klar til flere elbiler og elektrificering
 • Kortlægge og reducere spildevands- og drikkevandsforsyningens CO2-aftryk og udarbejde en handleplan for opnåelse af klimaneutralitet i 2030
 • Kunderne skal engageres mere aktivt i affaldssortering og genbrug
 • Gennemføre årlige kundetilfredshedsundersøgelser
 • Udvikle model for inddragelse og motivation af grundejere til at fremme separering af regnvand
 • Handleplan for sikring af grundvandsdannende områder
 • Plan for udvikling af Forsyning Helsingør til en mere grøn og klimaneutral virksomhed

*Én tilslutning kan godt betyde fjernvarme til flere boliger eller erhverv samtidig. Forsyning Helsingør havde 3.821 fjernvarmetilslutninger ved udgangen af 2021 – hvilket svarer til, at ca. 15.000 boliger, erhverv og kommunale bygninger bliver varmet op med fjernvarme fra Forsyning Helsingør.Strategi 2025 – Det strategiske målStrategi 2025 – MissionStrategi 2025 – VisionStrategi 2025 – Værdigrundlag

I folderen Mere grøn omstilling – tæt på kunder og lokalsamfund kan du læse mere om Forsyning Helsingørs Strategi 2025.

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær