søndag, juni 16, 2024
spot_img
ForsideAndre nyhederStormflodssikring på Strandvejen

Stormflodssikring på Strandvejen

spot_img

Risikoen for oversvømmelser fra Øresund minimeres med ventiler og klapper i udløbsrør.

Det er blandet andet her langs Strandvejen i Espergærde, at overløb- og udløbsbygværker stormflodssikres.

Forsyning Helsingør er her i år begyndt på et projekt på Strandvejen i Espergærde og Snekkersten, der skal mindske risikoen for tilbagestuvning af saltvand i kloaksystemet med tilhørende skader på pumper, riste og renseanlæg som følge af stormfloder fra Øresund.

Når vandstanden i Øresund stiger – typisk ved storme og samtidig højvande – er der risiko for, at vandet fra Øresund kan presse sig ind i nogle af de overløbsrør fra spildevandsnettet, der findes langs kysten.  Saltvandet kan ødelægge de biologiske processer på renseanlæggene, pumpestationer, riste og andre metalkomponenter. Samtidig kan det resultere i oversvømmelser med opblandet spildevand og regn- el. havvand.

Flere teknologier afprøves
De første tre udløbsrør i Snekkersten har denne sommer fået indsat nye kontraventiler, som forhindrer tilbageløb i rørene. I Espergærde, hvor enkelte rørs stand er mindre god, afprøves her i efteråret en teknologi med kontraklapper – en form for højvandslukke – kombineret med strømpeforing, etablering af brønd og placering af sensorer, der kan afsløre defekter på kontraklappen.

Med forskellige former for teknik stormflodssikrer vi derfor udvalgte overløbsrør på Strandvejen i Espergærde og Snekkersten.

Allan Bruus, vandchef

”Med klimaforandringerne øges risikoen for oversvømmelser langs Øresunds kyster. Med forskellige former for teknik stormflodssikrer vi derfor udvalgte overløbsrør på Strandvejen i Espergærde og Snekkersten. Dermed mindsker vi risikoen for, at havvandet kan trænge ind ledningsnettet og give skader på renseanlæg, pumper og øvrige anlæg”, forklarer Allan Bruus, vandchef i Forsyning Helsingør.

Projektet langs Strandvejen i Espergærde og Snekkersten koster ca. 2,6 millioner kroner i anlæg og materialer, men driftes efterfølgende af Forsyning Helsingør. Anlægsarbejdet forventes endeligt afsluttet i løbet af efteråret.

Forsyning Helsingør har en samlet plan for stormflodssikring af overløbsbygværker langs hele kommunens kystlinje. Af planen fremgår det, at overløb- og udløbsbygværker skal sikres op til en kote af 2,68 meter over havets overflade – svarende til en stormflod, der statistisk set forventes at forekomme én gang hvert 100. år i år 2100. Dvs. at konsekvenserne af de fremtidige klimaforandringer er indregnet i planen.

Kilde: Forsyning Helsingør

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær