mandag, maj 27, 2024
spot_img
ForsideHelsingør KommuneVi værner om kulturarven med ny temalokalplan

Vi værner om kulturarven med ny temalokalplan

spot_img

Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune er nu i høring

For sikre vores fælles kulturarv har byrådet besluttet at udarbejde forslag til Temalokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune.

Vi vil gerne passe godt på kulturarven, der er en vigtig del af kommunens DNA, fortæller Janus Kyhl, formand for By-, Plan- og Trafikudvalget.

Han fortsætter:

– Derfor er første pejlemærke i vores Arkitekturpolitik ”Vi værner om kulturarven- fra helhed til detalje” og med denne her temalokalplan for bevaringsværdige bygninger, får vi bedre mulighed for at sikre vores bygninger og kulturmiljøer.

Helsingør Kommune er nemlig en af de kommuner i landet med allerflest bevaringsværdige bygninger. Bygningerne ligger spredt over store dele af kommunen både i Helsingørs gamle bykerne, i byområderne og på landet. Bygninger er bevaringsværdige, når de har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter.
Som fx Kvistgård Station her på billedet:

Hvad sikrer vi med lokalplanforslaget?

En del bygninger med høj bevaringsværdi er allerede sikrede mod nedrivning og uhensigtsmæssig ombygning i bevarende lokalplaner, men de bygninger der ikke er en del af en bevarende lokalplan er ikke sikret tilstrækkeligt.

Derfor har By, Plan – og Trafikudvalget vedtaget at offentliggøre forslag til Temalokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune.

Lokalplanforslaget omfatter de bygninger, der er udpeget med en bevaringsværdi på 1 – 4 samt bygninger med en bevaringsværdi på 5, der ligger i et udpeget kulturmiljø, og som ikke allerede er sikrede gennem en bevarende lokalplan.

Et kulturmiljø består typisk flere bygninger og landskabselementer. Kulturmiljøer kan være landsbyer, fiskerlejer, boligområder, fabrikker og lignende, hvor der er en historisk sammenhæng mellem bebyggelse og stedets fortælling. I Helsingør Kommune er f.eks. området omkring Hammermøllen og Værftshallerne udpeget som kulturmiljøer.

Hvad betyder det for dig?

Hvis din ejendom er registret med en høj bevaringsværdi og omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser må du ikke nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bygningens ydre uden tilladelse fra kommunen. Almindelig vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger kræver ikke tilladelse.
Du må gerne ombygge og ændre din bevaringsværdige bygning indenfor uden tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at indvendig ombygning i visse tilfælde kan kræve byggetilladelse.

Du kan hjælpe os

Da lokalplanforslaget omfatter rigtig mange bevaringsværdige bygninger i kommunen, og vil vi gerne have din hjælp til at sikre, at vi har de korrekte oplysninger om din bygning. Du kan se, om dit hus er udpeget som bevaringsværdigt, og læse om bygningers bevaringsværdier og kulturmiljøer her:

Se om dit hus er bevaringsværdigt i Kommuneplanen

Hvis der er forhold på din ejendom der skal rettes, må du gerne skrive til os på bylab@helsingor.dk.

Du kan se lokalplanforslaget og komme med dit høringssvar til lokalplanforslaget senest den 15. december 2022:

Se lokalplanforslag og kom med dit hørringssvar

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær