lørdag, juni 22, 2024
spot_img
Forside112 NyhederNordsjællands Politi indfører nattelivszone i Helsingør

Nordsjællands Politi indfører nattelivszone i Helsingør

spot_img

Fra den 25. november 2022 kl. 10 træder en nattelivszone i kraft i Helsingør. Zonen omfatter et område omkring Helsingør centrum. Nattelivszonen ledsages af en række andre initiativer for at sikre et trygt natteliv i Helsingør. Har man forbud mod at deltage i nattelivet, må man ikke færdes eller opholde sig i nattelivszonen om natten mellem kl. 00-05.

Det skal være trygt at bevæge sig ud i nattelivet i Helsingør.

Derfor indfører Nordsjællands Politi den 25. november 2022 kl. 10.00 en såkaldt nattelivszone i Helsingør. Zonen omfatter et område omkring Helsingør centrum.

I samme forbindelse vil Nordsjællands Politi invitere til et samarbejde med Helsingør Kommune og andre lokale aktører, som blandt andet skal reducere anmeldelserne om vold og uro, og medvirke til at passe på blandt andet de unge under 18 år, der er påvirket af alkohol og rusmidler, og som derfor ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet (fx vold eller våbenbesiddelse) begået i nattelivet, kan idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker mv. i tidsrummet kl. 00.00 til kl. 5.00. Forbuddet gælder i hele landet i op til to år, uanset hvor i landet man er idømt forbuddet.

Desuden betyder forbuddet, at de dømte heller ikke i tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 5.00 må færdes på gader og pladser m.v. i nattelivszoner, som politikredsene har oprettet.

”Det skal været trygt at bevæge sig ud i nattelivet i Helsingør. Ved at etablere en nattelivszone lukker vi området af for de personer, som for eksempel er dømt for vold, og i den forbindelse idømt et nattelivsforbud, og det øger trygheden for det store flertal, som gerne vil have en fredelig og festlig aften i byen,” siger politidirektør Mogens Hendriksen. 

Hvis man idømmes et forbud mod at færdes i en nattelivszone, men vælger at overtræde det og støder på politiet, kan man i førstegangstilfælde forvente en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage. 

”Når vi patruljerer i nattelivet, kommer vi til at holde øje med, om personer, der er idømt et nattelivsforbud, overtræder det. Det bliver en naturlig del af det arbejde, vi allerede udfører i nattelivet, med at sikre tryghed, lov og orden,” oplyser Mogens Hendriksen.

Nattelivszonen i Helsingør træder i kraft den 25. november 2022 kl. 10.00 og gælder til og med den 24. november 2024 kl. 10.00 med mulighed for forlængelse.

Fakta om nattelivsforbud

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. 

Ud over nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne kan politiet etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx en festival eller andre events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by. En zone kan udpeges for op til to år med mulighed for forlængelse.

Et nattelivsforbud gælder på serveringssteder og i nattelivszoner over hele landet. 

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:
• overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk mv.
• overtrædelser af lov om knive og blankvåben
• overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer 

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage. 

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær