søndag, juni 16, 2024
spot_img
ForsideMiljøGrøn energi fra Øresund: Kan give fjernvarme til tusindvis af borgere

Grøn energi fra Øresund: Kan give fjernvarme til tusindvis af borgere

spot_img

Forsyning Helsingør undersøger muligheden for at etablere en varmepumpe baseret på vand fra Øresund.

En gang om 3-5 år kan der være etableret en varmepumpe på Helsingør Renseanlæg – baseret på brug af havvand fra Øresund. Varmepumpen forventes at kunne levere grøn fjernvarme til mange tusinde husstande i kommunen. Foreløbig er det bare en vision, men Forsyning Helsingør er gået i gang med at undersøge de konkrete muligheder for at igangsætte projektet, der vil understøtte den grønne omstilling og være med til at indfase brugen af askefrie teknologier i Forsyning Helsingørs egen energiproduktion.

Lige nu er vi i gang med at udvikle og modne projektet. Men vi tror på, at det kan blive til virkelighed.

Jens Bertram, bestyrelsesformand

”Lige nu er vi i gang med at udvikle og modne projektet. Men vi tror på, at det kan blive til virkelighed. I Forsyning Helsingør ønsker vi med vores nye strategi at spille en endnu større rolle i den grønne omstilling af vores lokalsamfund. Med en varmepumpe baseret på havvand kan vi tage et stort skridt i retning af at indfase grønne elbaserede produktionsteknologier og dermed minimere brugen af fossile brændsler. Det vil være et stort grønt skridt for Forsyning Helsingør og dermed også for fjernvarmekunderne”, forklarer Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Helsingør Renseanlæg
Det er planen, at varmepumpen skal hive energi ud af Øresund – og placeres på Helsingør Rensningsanlæg, der ligger lige ud til vandet. 

I Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed er et af målene, at fjernvarmeproduktionen i 2030 skal være 100 procent omlagt til vedvarende energi.

Behov for flere produktionsenheder
I Forsyning Helsingørs langsigtede planer for udbredelsen af fjernvarme i Helsingør Kommune er målsætningen, at der frem mod 2030 bliver koblet så mange tusinde husstande på fjernvarmenettet, at det svarer til en udvidelse af fjernvarmesalget på op mod 65 procent. Dermed bliver der også behov for flere eksterne enheder til energiproduktion.

Når vi fremover skal producere fjernvarme til mange flere husstande end i dag, har vi brug for en udvidelse af produktionskapaciteten som supplement til Helsingør Kraftvarmeværk.

Hans Peter Balle, energichef

”Når vi fremover skal producere fjernvarme til mange flere husstande end i dag, har vi brug for en udvidelse af produktionskapaciteten som supplement til Helsingør Kraftvarmeværk. En havvands-varmepumpe placeret på Helsingør Renseanlæg vil være en god løsning. Både fordi Øresund ud for renseanlægget er særlig velegnet til at hive energi ud af, men også fordi renseanlægget ligger tæt på nogle af de områder, hvor vi planlægger at udbrede fjernvarmen – herunder Helsingør Centrum”, forklarer Hans Peter Balle, energichef i Forsyning Helsingør.

Forsyning Helsingør har arbejdet med, hvor fremtidige varmeproduktioner kan placeres bedst muligt. Helsingør Renseanlæg har udmærket sig i forhold til både miljø, lokalplaner, tilgængelige varmekilder og optimal understøtning af det fremtidige varmenet.

Fakta om projekt og proces
I modsætning til en normal luft til vand-varmepumpe er der ikke behov for store blæsere ved brug af en havvands-varmepumpe, og det er idéen, at det tekniske anlæg skal placeres inden for rammerne af Helsingør Renseanlæg.

I Øresund – 400 meter ud for renseanlægget – er havvandet meget velegnet til udnyttelse af energi, da gennemstrømningen er stor og temperaturen på havbunden om vinteren er usædvanlig høj. Det giver en bedre virkningsgrad end den typiske luft til vand-teknologi for varmepumper.  

De første forstudier tyder på, at der vil kunne etableres en varmepumpe med en effekt på 15-20 MW – svarende til årsvarmebehovet i ca.  4-5.000 standard parcelhuse.

Forsyning Helsingør arbejder på at udvikle og modne projektet yderligere inden, der foreligger et reelt planlægningsgrundlag. Først derefter vil der blive taget endelig stilling til en evt. investering – og efterfølgende kan processen med myndighedsbehandling, byggetilladelser, miljøgodkendelser etc. iværksættes.

KILDE: Forsyning Helsingør

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær