søndag, juni 16, 2024
spot_img
ForsideErhvervFlere ladestandere skal give flere grønne biler i Helsingør Kommune

Flere ladestandere skal give flere grønne biler i Helsingør Kommune

spot_img

Byrådet har vedtaget en ny strategi for flere ladere i Helsingør Kommune, der skal sikre strøm nok til op mod 11.000 grønne biler i 2030.

Biler, lastbiler og andre transportmidler står for godt halvdelen Helsingør Kommunes udledning af CO2. Derfor er det vigtigt, at der også sker en grøn omstilling af vores transport, og her er det afgørende, at der bliver skabt en infrastruktur, der understøtter grønne køretøjer.

På den baggrund har Byrådet i Helsingør Kommune nu vedtaget en klar strategi for, hvordan kommunen aktivt kan understøtte udviklingen af ladeinfrastrukturen.  Strategien sætter fokus på, hvordan kommunen kan bringe de offentlige p-pladser i spil for at udvikle et netværk af ladepunkter. Udviklingen af ladenetværket skal samtidig ske i et tæt samspil med erhvervslivet og almene boligforeninger, så der sikres en god sammenhæng og for at borgerne oplever en god service i det offentlige rum. Sigtelinjen for strategien er, at der samlet etableres i størrelsesordenen 380 ladepunkter i det offentlige rum i kommunen, frem mod 2030.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet en forventning om, at der frem mod 2030 vil være godt 11.000 elbiler og plugin hybrider i Helsingør Kommune mod 776 i dag, og derfor er der behov for langt bedre mulighed for opladning i fremtiden.

Borgmester, Benedikte Kiær glæder sig over, at vi nu har en klar strategi for hvordan vi sikre, at der kommer flere elbiler i Helsingør Kommune:

Med denne strategi har vi en klare ambition for at gøre vores kommune endnu grønnere. Samtidig er der en klar opfordring til Folketinget om hurtigst muligt at få tilpasset lovgivningen, så kommunerne for alvor kan få lov til at arbejde mere aktivt med at få flere grønne køretøjer i bybilledet ved at sikre, at der lokalt bliver skabt en god udvikling af ladeinfrastruktur for vores borgere og besøgende. Vi er klar til at løfte opgaven i Helsingør Kommune.

Flere kommunale elbiler

Helsingør Kommune har i strategien også valgt at sætte fokus på kommunens egen drift som virksomhed og arbejdsgiver. Dels for at sikre en plan for at leve op til Ladestanderbekendtgørelsen men også for at fastholde fokus på nødvendigheden af at omstille kommunens egen bilflåde.

Formand for By-, Plan og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky glæder sig også over, at der nu er vedtaget en langsigtet strategi for, hvordan der kommer flere elbiler i Helsingør Kommune:

Som udvalgsformand oplever jeg dagligt en stor efterspørgsel fra kommunens borgere på, at vi får rykket på denne dagsorden. Det er derfor godt og nødvendigt, at vi har fået præciseret, , at vi gerne vil være på forkant med udviklingen. Jeg ser frem til at vi får realiseret indsatserne i strategien. Da transporten tegner sig for en så stor del af CO2-udledningen i Helsingør Kommune, er det helt afgørende for vores klimaindsats, at vi får omstillet til grøn transport, og der er omstillingen fra benzin og diesel til el et meget vigtigt element.

Såvel strategien som retningslinjerne for administrationen skal revideres løbende, når der er ændringer i kommunens rammevilkår og på baggrund af de erfaringer der opnås med administration af retningslinjerne.  

Læs strategien her

Fakta:

Helsingør Kommune har sat ambitiøse mål i Klima og bæredygtighedsplanen, der blev vedtaget af Byrådet i december 2019.                                          

I december 2020 fik Helsingør Kommune, via projektet DK2020, godkendt at Klima og bæredygtighedsplanen lever op til ambitionerne i Paris aftalen, hvilket betyder, at kommunen bidrager med tilstrækkelige udledningsreduktion i forhold til at modvirke temperaturstigninger over 1.5 grad. Læs mere her                          .

Helsingør Kommune er stolt over at være en del af Cities #RacetoZero, en global indsats for at:

  • Forhindre fremtidige klimatrusler
  • Opret anstændige job
  • Begræns global opvarmning til 1,5 ° C

Skaber en inkluderende og bæredygtig fremtid. Læs mere her           

Helsingør Kommune kortlægger hvert 2. år CO2 udledningen fra hele kommunen. Seneste kortlægning for 2019 viste, at transporten udgør 52% af kommunens samlede CO2 udledning. Læs mere om CO2-kortlægningerne i Helsingør Kommune. Læs mere her

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær