søndag, juni 16, 2024
spot_img
ForsideNyhederFlere ændringer af priser på togrejser

Flere ændringer af priser på togrejser

spot_img

Søndag den 15. januar 2023 bliver billetpriserne for togrejser i Danmark reguleret.

Efter flere år med få eller ingen justeringer i taksterne, så kommer dette års ændringer til at afspejle de stigende udgifter på blandt andet brændstof.

Generelt må selskaberne i den offentlige transport i år lade priserne stige med gennemsnitligt 4,9 pct. Den ramme er fastsat af Trafikstyrelsen ud fra forventningerne til årets udgifter. Derefter taler tog- og trafikselskaberne sammen om, hvor prisændringerne skal ske.

Kunder, der rejser med enkeltbillet eller rejsekort, vil opleve, at prisforskellen på de to typer billetter bliver mindre og flere steder vil det fra den 15. januar være samme pris.

“Vi ønsker, at det skal være mere enkelt at gennemskue hvilken billet, der passer bedst til din rejse, uanset hvilken kanal billetten er købt i, så vi har valgt at regulere på priserne for at mindske forskellen i priserne,” siger kundechef i DSB, Charlotte Saltoft Kjærulff.

Kundechefen tilføjer, at DSB fortsat vil have et stort udbud af billige Orange-billetter til salg til rejser både regionalt og på tværs af landet.

”Hvis man rejser mere fast, vil vi anbefale kunderne at prøve at tage et pendlertjek for at se, om det er et pendlerkort, der bedst kan betale sig. For selv om man arbejder hjemme nogle dage om ugen, kan det være en attraktiv mulighed fx at have et Pendler20 pendlerkort,” siger Charlotte Saltoft Kjærulff.

Prisændringerne varierer på tværs af landet og de enkelte trafikselskabers område, som det fremgår af nedenfor.

Vest for Storebælt
Takstændringerne for togtrafikken i Jylland og på Fyn bliver fastsat i samarbejde med Arriva for togrejser vest for Storebælt. Den gennemsnitlige stigning for DSB’s togrejser er fastsat til 3,9 pct. fra januar 2023.


Taksten for enkeltbilletter stiger i gennemsnit 2,1 pct., og for rejser med rejsekort sker der en gennemsnitlig ændring på 6,9 pct., der resulterer i en ens pris for de to billettyper.


De kommende ændringer i priserne for pendlerkort er aftalt på tværs af alle tog- og trafikselskaber i Vestdanmark, hvor de gennemsnitlige stigninger bliver på 2,4 pct.


De største ændringer sker for rejser mellem 3 og 5 zoner med mellem 4,2 og 4,7 pct.


I Midttrafiks område ender den gennemsnitlige stigning for pendlerkort på 2,9 pct.

Øst for Storebælt
For rejser med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn er der tale om en gennemsnitlig stigning på 4,9 pct. i DOT-samarbejdet, der består af Metroselskabet, Movia og DSB.

Blandt ændringerne i Østdanmark sker der også her justeringer i forskellen på rejser med enkeltbillet og på rejsekort for at gøre forskellen i prisen på de to billetter mindre.


Det betyder, at kunder, der rejser på enkeltbilletter, vil opleve et prisfald, hvis de rejser længere end to zoner. Den gennemsnitlige prisnedsættelse for enkeltbilletter vil være på ca. 6,3 pct. – eksempelvis bliver prisen for en længere rejse på enkeltbillet på 12 zoner 20 kr. billigere – fra 116 kr. til 96 kr.

Pendlere, der rejser med pendlerkort på ti zoner og mere, oplever ingen ændringer.  På pendlerkort til kortere rejser sker der stigninger på mellem 0 og 9,8 pct. – eksempelvis stiger et to-zoners pendlerkort med 40 kr. om måneden til 450 kr., mens et otte-zoners pendlerkort fra eksempelvis Roskilde til København H stiger med 20 kr. til 1.350 kr. pr. måned.

Disse takstændringer er tidligere offentliggjort i en separat pressemeddelelse udsendt af DOT den 15. november 2022. Der er altså ikke noget nyt i forhold til sidst, og afsnittet er alene taget med for fuldstændighedens skyld.

Læs mere om ændringerne i taksterne i Østdanmark på DOT’s hjemmeside

Rejser over Storebælt

For togrejsende mellem Vest- og Østdanmark sker der en gennemsnitlig ændring på 3,2 pct. Ændringerne kommer her til at betyde, at forskellen på enkeltbilletter og rejsekort bliver mindre.

For pendlere over Storebælt sker der stigninger på pendlerkort på 2,6 pct.

Priserne for det fleksible pendlerprodukt Pendler 20 vil være uændret eller endda falde i pris, det gælder eksempelvis for rejser mellem København og Nyborg, der bliver 100 kr. billigere fra 4820 ti 4720 kr.

Hvis togturen derfor ofte går på tværs af landet, kan man med fordel tjekke om fx Pendler 20 passer bedre til rejsemønstret.

Der er fortsat et stort udbud af Orange-billetter for rejser mellem landsdelene.

Læs mere om ændringerne i taksterne for 2023

Tag et pendlertjek for at se, om et pendlerkort passer bedst til dit behov

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær