lørdag, juni 22, 2024
spot_img
ForsideHelsingør KommuneNy plan for Prøvestenscentret

Ny plan for Prøvestenscentret

spot_img

Planlægningen for en videreudvikling af Prøvestenscentret går de her dage i gang. Der er plads til at tænke stort, siger udvalgsformand Janus Kyhl.

Helsingør Kommune gør nu klar til en videreudvikling af området ved Prøvestenscenteret. I første omgang med en ny helhedsplan for centeret – området skal synliggøres og forskønnes, og der skal bygges nyt.

Prøvestensområdet skal fortsat rumme større boksbutikker og mange parkeringspladser, men der skal også ses på, om andre anvendelser kan styrke centret, nærområdet og kommunen. Mulighederne er mange – hotel, sports- og fritidsaktiviteter, legeland, klatrebaner osv. Der tænkes også i at tilføre området en vis andel af boliger – fx tilgængeligheds- eller ældreboliger.

Formanden for By, Plan og Trafik, Janus Kyhl, glæder sig til at komme i gang med planlægningen:

– Nyt liv til Prøvestenscenteret står helt i toppen af min politiske ønskeseddel. Området trænger gevaldigt til et løft – både for de erhvervsdrivendes skyld og for de mange besøgende og for naboerne i de nærliggende boligområder, siger han:

– Der er masser af muligheder for at skabe nye og bedre handelsmuligheder og for at opnå synergieffekter på flere måder. Med gode transport- og indkøbsmuligheder og stort nyt sundhedshus som nabo kunne det fx være spændende at tænke i forskellige typer senior- og ældreboliger. Jeg glæder mig meget til dialogen om centrets fremtid.

Et helstøbt center

I udgangspunktet er tankerne, at centret skal synliggøres, så man fra Kongevejen kan se, at der ligger et handelsområde med store butikker. Derfor undersøges det, om jordvolden helt eller delvist kan erstattes af nyt byggeri.

Samtidig skal der sikres en god funktionalitet, tilstrækkelig parkeringsdækning samt et æstetisk løft af de fysiske rammer, både på bygnings- og byrumsniveau. Der skal indtænkes klima- og bæredygtighedshensyn i løsningerne, og centret skal fremstå helstøbt mht. materialer, beplantning, befæstelser og skiltning.

Medlem af By, Plan og Trafikudvalget Claus Christoffersen siger:

– Det er et fantastisk spændende projekt, som jeg glæder mig til at være med til at udvikle. Prøvestensområdet, som vi kender det i dag, lader meget tilbage at ønske. Men tænker vi os om her, kan vi skabe et nyt spændende handelscentrum, der spiller sammen med både Espergærdecenteret og bymidten i Helsingør – og samtidig rummer nye fritids- og boligmuligheder. Det er rigtig godt at få taget hul på.

En helt ny bydel

Anje Holmstad, formand for Boliggården og for Fællesbestyrelsen i Vapnagaard, hvor hun selv bor, er også meget positiv over tiltaget:

– Prøvestensområdet er nedslidt og ligner noget, der er løgn – og det smitter af på folks opfattelse af Vapnagaard. Derfor glæder jeg mig meget over, at Prøvestenen skal forskønnes og opgraderes. Vapnagaard er jo nabo til Prøvestenscentret og det nye Sundhedshus, og derfor ser jeg for mig, at vi kan samarbejde om at skabe en helt ny bydel.

Baggrund og videre proces

  • Pr. 1. januar 2019 fik Helsingør Kommune lovgivningsmæssigt – den såkaldte ‘detailhandelsramme’ – mulighed for at udvide Prøvestenscentret, dvs. området afgrænset af Kongevejen, Klostermosevej og Prøvestensvej. Muligheden er blevet indarbejdet i kommuneplanen.
  • Helsingør Kommune sætter nu gang i processen med at finde ud af, hvad visionen for området skal være, og hvordan området skal udvikles, og vil i forløbet invitere til dialog om behov og muligheder.
  • Målet i første omgang er at udarbejde en helhedsplan, der sætter rammen for områdets udvikling. Helhedsplanen skal balancere de mange interesser, der er i området, og vise, hvad der er muligt, og hvordan området i fremtiden kan komme til at se ud og fungere.
  • Helsingør Kommune forventer en proces på mindst et år fra sensommeren 2022 for at nå i mål med helhedsplanen. Der skal ske inddragelse af de mange aktører (grundejere, lejere, naboer m.fl.), både 1:1 og i form af offentlige dialogmøder.
  • Efter helhedsplanen udarbejdes et ny plangrundlag (dvs. et kommuneplantillæg og en lokalplan). Herefter kan der søges byggetilladelser, ske anlæg mv. Således kan helhedsplanen omsættes til virkelighed.
RELATED ARTICLES
spot_img

Populær