lørdag, juni 22, 2024
spot_img
ForsideHelsingørAffaldssortering på vej i Helsingør by

Affaldssortering på vej i Helsingør by

spot_img

Beboere i Helsingør by kan i starten af det nye år begynde at sortere deres husholdningsaffald.

I starten af 2024 forventes de godt 1.400 husstande i Helsingørs gamle bykerne at kunne begynde med affaldssortering. Langt de fleste får en skræddersyet løsning med nye affaldsbeholdere i baggårdene. Men for mindst 250 af husstandene – og dertil små erhverv – skal det sorterede husholdningsaffald afleveres ved en affaldsø. Det skyldes, at de ikke har plads til egne affaldsbeholdere i baggårdene, eller at smalle døre, trapper, krogede adgangsveje og lukkede baggårde gør det vanskeligt at sikre en god og effektiv affaldsindsamling. Sorteringsløsningen i bymidten er politisk besluttet – og byrådet har besluttet, hvor de i alt fem affaldsøer skal placeres.

Affaldsøernes placeringer
De fem affaldsøer med nedgravede beholdere skal placeres som vist på kortet:

Affaldsøer kort

Anlægsarbejdet er i gang
Fire ud af de fem affaldsøer er allerede godt i gang med at blive etableret. Det drejer sig om affaldsøerne på Allégade, Jernbanevej, Stürups Plads og Fiolgade. Det er kun på Rådhustorvet, at der endnu ikke er taget første spadestik til en affaldsø.

Anlægsarbejdet foregår ved, at den øverste belægning fjernes, hvorefter arkæologer fra Helsingør Bymuseum får mulighed for at undersøge jorden for genstande, der kan fortælle noget om Helsingørs historiske udvikling. Når de arkæologiske undersøgelser er færdige, fortsætter gravearbejdet af de tre meter dybe huller til affaldsbeholderne. På Allégade, Jernbanevej og Stürups Plads er arkæologerne færdige med at undersøge jorden, og beholderne er allerede blevet gravet ned.

Affaldsøer under jorden

Sådan ser affaldsbeholderne ud – før de graves ned i jorden. Beholderne kan hver især indeholde op til 5 maffald.

Affaldsordningen udrulles i starten af 2024
Alle affaldsøer får nedgravede beholdere til restaffald, madaffald, plast/mad- og drikkekartoner, metal, glas samt papir/småt pap. Den enkelte husstand skal selv bestille afhentning af farligt affald og tekstilaffald.

Når alle fem affaldsøer står færdige, kan de ca. 1.400 husstande i Helsingør by begynde at sortere deres husholdningsaffald. Det forventes at blive i begyndelsen af 2024. Inden den nye affaldsordning i midtbyen træder i kraft, vil der også blive leveret nye affaldsbeholdere til de godt 1.150 husstande og derudover erhverv, der får egne affaldsbeholdere i baggårdene – og alle husstande vil inden opstart få mere information om ordningen, og hvordan de skal sortere.

Kilde: Forsyning Helsingør

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær