onsdag, juli 24, 2024
spot_img
ForsideHelsingør KommuneHelsingør Kommune er på rette klimakurs

Helsingør Kommune er på rette klimakurs

spot_img

Kommunen har mere end halveret CO2-udledningen pr. borger og er godt på vej mod 2030-målet.

Helsingør Kommune har et stort fokus på at nedsætte udledningen af klimagasser. Det klare mål er, at CO2- udledningen pr. borger i 2030 skal være reduceret til 1,7 ton – og at vi skal være fossilfrie i 2045.

Nu viser en kortlægning, at kommunen er godt på vej til at nå sine mål. Den samlede CO2-udledning pr. borger i hele kommunen er således faldet med 56 procent, fra man begyndte at måle i 2008 og frem til 2021 – fra 6,8 ton CO2 i 2008 til 3,0 ton CO2 i 2021.

Det glæder formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Mette Lene Jensen:

– Den nye CO2-kortlægning er rigtig god læsning. Vi er i allerhøjeste grad på rette vej og styrer sikkert mod kommunens 2030-målsætning, siger hun.

Udviklingen skyldes i høj grad, at energien, vi bruger, er blevet grønnere. Det vil sige, at strømmen i højere grad kommer fra vindmøller og solceller. Og så er fjernvarmen i Helsingør Kommune blevet meget grønnere ved overgangen fra naturgas til flis i 2019. De stigende energipriser har samtidig øget fokus på at spare på varme- og elforbruget.

Kommunen som virksomhed

I Helsingør Kommune måler vi ikke alene på CO2-udledningen pr. borger, men også på kommunens udledning som virksomhed. Også her er der gode takter med et fald i CO2-udledningen på 75 procent i forhold til 2007.

Besparelsen skyldes bl.a. en reduktion i energiforbruget på ca. 44 procent siden 2007. Dog er energiforbruget steget med 8,7 procent fra 2020-2021. Stigningen skyldes langt hen ad vejen, at vi har haft opvarmet Hal 16 for at bruge den som Covid19-testcenter.

Målsætningen om mindst 2 procents årlig CO2-reduktion overholdes dog fortsat, set for den samlede periode fra 2007-2021.

– Også som kommunal virksomhed er vi godt på vej mod målsætningen, selv om Corona-tiden, hvor vi blandt andet har skullet opvarme en gammel værftshal til testcenter, selvfølgelig har sat et lille præg på årets kortlægning, siger Mette Lene Jensen.

Vigtig udrulning af el-ladestandere

Den største kilde til CO2-udledning er lige nu transport, som tegner sig for 43 procent af den samlede CO2-udledning.

Kommunens indsats for udrulning af offentligt tilgængelige el-ladestandere er derfor vigtig i forhold til at få knækket kurven for CO2-udledning fra personbilerne.

– Klimaet kender selvfølgelig ikke kommunegrænser, men ser vi på vores egen indsats her i kommunen, mener jeg godt, vi kan tillade os en forsigtig optimisme på klimaets vegne. Så længe vi ikke hviler på laurbærrene, men fortsætter med at gøre en indsats hver især og sammen, siger Mette Lene Jensen.

Fakta:

Sådan fordeler CO2-udledningen i Helsingør Kommune sig:

  • Transport: 43 procent
  • Opvarmning: 26 procent
  • Elforbrug: 19 procent
  • Ikke energirelaterede kilder (landbrug, affald og spildevand): 12 procent

Se rapporten: CO2-kortlægning for kommunen som virksomhed

Se rapporten: CO2-kortlægning af Helsingør Kommune som geografisk område

RELATED ARTICLES
spot_img

Populær