onsdag, juli 24, 2024
spot_img
ForsideNyheder25 år i de ældres tjeneste

25 år i de ældres tjeneste

spot_img

Der er sket meget i det kvarte århundrede, hvor Helle Lund, leder af Plejehjemmet Falkenberg, har arbejdet som leder i ældreplejen i Helsingør Kommune.

Den 1. juni var det 25 år siden, Helle Lund fik sin første stilling i Helsingør Kommune – som distriktsleder på Plejehjemmet Hammershøj i Helsingør, Område Indre By. Egentlig havde hun troet, at hun som distriktsleder skulle arbejde i hjemmeplejen. Men i stedet blev hun ansat på det plejehjem, hvor hun som ung gymnasieelev havde haft et ufaglært studiejob.

Da hun i 1998 vendte tilbage til Hammershøj og Helsingør Kommune, var det med en sygeplejerskeuddannelse og mange års erfaring fra et københavnsk hospital i bagagen. På hospitalet havde hun snuset til ledelse via en stilling som førsteassistent – og det ville hun gerne arbejde mere med.

– Jeg havde ansvaret for afdeling E på Hammershøj og havde en dejlig tid med beboerne, de pårørende og medarbejderne. Tingene var ikke så komplekse dengang:

– Ledelsesopgaverne handlede mest om personaleledelse og vagtplanlægning, og så var det ikke usædvanligt, at jeg udførte sygeplejeopgaver, når der var behov for det, fortæller Helle:

– Undervejs gik jeg i gang med en diplom i ledelse, så jeg efterhånden fik noget teori bag mit lederskab.

Teglværksgården

I 2003 blev det besluttet at ændre den måde, ældreplejen i kommunen var organiseret på. Helle blev kaldt til samtale og bedt om at sætte sig i lederstolen på Plejehjemmet Teglværksgården i Ålsgårde.

– I dag skulle jeg nok have været igennem flere samtaler og test, før jeg fik sådan et job. Men dengang fik jeg bare tilbuddet – og jeg sagde ja tak og kastede mig ud i det.

Teglværksgården var gammelt og nedslidt. Værelserne var små, og der var bad på gangen. Men der var en dejlig ånd blandt personalet. Der var god stemning, alle hilste på alle, og plejehjemmet havde et fint ry.

– Medarbejderne havde været udsultet ledelsesmæssigt, fordi de havde delt leder med Bøgehøjgård. De tørstede efter nærværende ledelse, og det fik de. Vi arbejdede med mange forbedringer, og i de år var der særligt fokus på KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Vi var bl.a. den første kommunale arbejdsplads, som indførte røgfri arbejdstid. Det blev en stor succes, ikke mindst fordi vi selv kunne se ideen i det, understreger Helle.

Leve-bo-miljøer

Helle Lund og hendes medarbejdere var – sammen med kommunens øvrige plejehjem – inspireret af Thyra Franks plejehjem Lotte og ideen om leve-bo-miljøer, hvor medarbejderne i videst muligt omfang tager hensyn til beboernes ønsker for deres egen hverdag, bl.a. hvornår de gerne vil op om morgenen.

– Vi arbejdede med en god og nænsom indflytning til plejehjemmet, vel vidende at det er en stor forandring for beboerne. Vi indførte indflytningssamtaler og sikrede derigennem også en tæt dialog med de pårørende, fortæller hun:

– Dengang var vi begyndt at have kvalitetsstandarder, så man sikrede et ensartet serviceniveau på alle kommunens plejehjem. Men hvert plejehjem havde også sin unikke DNA. Vi havde gode resultater i de år. God økonomi, lavt fravær og god trivsel blandt medarbejdere og beboere.

Falkenberg

Allerede da Helle blev leder på Teglværksgården, var planen at bygge et nyt plejehjem som erstatning for det gamle og nedslidte. Planerne var længe undervejs og blev bl.a. sendt til hjørne af finanskrisen. Men i 2009 kunne daværende borgmester Per Tærsbøl endelig – sammen med en beboer – tage første spadestik til det nye plejehjem.

– Vi kom med kage til bygherren hver fredag og fulgte med i, hvordan byggeriet skred frem. Dengang var der ingen projektleder på flytningen, så vi var inde over alt. Undervejs etablerede vi et rigtig godt samarbejde med Helsingør Boligselskab, Boliggåden, som ejer og står for udlejningen af Falkenbergs boliger, fortæller Helle.

I 2010 stod Falkenberg klar til indflytning med plads til 74 beboere. Der var 41 beboere på Teglværksgården, og alle flyttede med til Falkenberg. I hele flytteprocessen var det vigtigt for Helle at få den unikke ånd, der herskede på Teglværksgården, med til Falkenberg.

– Det fik vi heldigvis, for medarbejderne var jo de samme, og flere er stadig på Falkenberg den dag i dag.

Med de mange ekstra pladser var der selvfølgelig behov for at ansætte mere personale. Og selvom det var nemmere dengang, så var det så stor en opgave, at Helle fik hjælp fra et rekrutteringsbureau. 

– I dag er det blevet en udfordring at få medarbejdere. På Falkenberg gør vi os umage med vores ansættelser, og vi gør os umage for at bruge medarbejdernes kompetencer. Men jeg kan da godt være lidt nervøs, når vi nærmer os den 1. i måneden. Jeg frygter opsigelser, for det er svært at rekruttere nye medarbejdere. Heldigvis er vi inde i en periode, hvor det går lidt lettere, siger Helle Lund.

Forandringer i tidens løb

Når hun ser tilbage på de mange år i ældreplejen, er der ting, som ikke har ændret sig.

– Medarbejderne har stadig behov for ledelse tæt på. Alle vores afdelingsledere er meget ‘på gulvet’. Og jeg har også hele dage, hvor jeg går med mine afdelingsledere. Kun på den måde har vi føling med de udfordringer, som medarbejderne står med.

Andre ting har forandret sig meget.

– Dokumentation fylder mere og mere. Alt skal dokumenteres, og det opleves svært for medarbejderne, dels at skrive så der er en rød tråd i journalen, dels at finde tiden til at gøre det. De mange tilsyn finder ofte ‘fejl’, og så skal der oprettes diverse handleplaner, og det går der også meget tid med. Jeg siger ikke, at det ikke er vigtigt, men der er brug for en drøftelse af, om der er noget, vi kan gøre mindre af, uden at kvaliteten bliver dårligere?

 Beboernes behov bliver også mere og mere komplekse, og det kræver særlige kompetencer hos personalet.

– Hospitalerne slipper vores borgere tidligere, og det er op til kommunen at tage hånd om dem. Og så står vi i kommunerne med en stor opgave og skal have overblikket over stadig mere komplekse sygdomsforløb. Derfor har jeg ansat flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter end før, forklarer Helle Lund.

Verdens bedste job

Hun kan godt bekymre sig for fremtiden.

– Der er en stigende forventning blandt beboere og pårørende om, at der skal være fest og farver på plejehjemmet hver dag. Samtidig kan jeg godt være bekymret for, om vi kan skaffe arbejdskraft til faget i fremtiden. Hvor skal medarbejderne komme fra? 

For at imødegå udfordringerne med rekruttering prøver Falkenberg jævnligt at gå nye veje.

– Fx har vi ansat flere husassistenter, som har rengøringsopgaver og aflaster plejepersonalet med lettere plejeopgaver og praktiske opgaver. Hermed har vi fået mulighed for mere nærvær omkring beboerne.

Når Helle Lund kigger tilbage på sit arbejdsliv, kunne hun ikke have ønsket sig bedre job.

– Det har været spændende at være med til at præge ældreområdet i 25 år og følge de op- og nedture, der har været. Covid-tiden var en helt særlig udfordring. På et tidspunkt havde jeg 40 syge medarbejdere, så det var noget svært at få vagtplanen til at hænge sammen. Men tiden skærpede også vores evne til at finde nye løsninger og se muligheder, siger hun.

Jubilæet blev fejret med morgenbord på Falkenberg den 1. juni.

25 år i Helsingør Kommune:

  • I 1998 blev Helle Lund ansat i Område Indre By som distriktsleder på Plejehjemmet Hammershøj, som frem til 2004 lå på Trækbanen i Helsingør.
  • I 2000 blev hun ansat som assisterende sygeplejefaglig leder samme sted og blev i 2002 færdig med en diplomuddannelse i ledelse.
  • I 2003 blev Helle Lund leder af Plejehjemmet Teglværksgården, som frem til 2010 lå på Krogebakke i Ålsgårde.
  • I 2010 flyttede hun sammen med sit personale fra Teglværksgården til det nybyggede plejehjem Falkenberg på Falkenbergvej i Ålsgårde.
RELATED ARTICLES
spot_img

Populær